Home   Buurt   Vereniging   Nieuws   Contact   Links   Foto's
 
Home - Doelstelling Bewonersvereniging Polderwegen Schiedam - Noord.
 
 
 
 

De Vereniging

Tachtig procent van de bewoners van de Polderweg, Broekkade, en Buitenkerklaan is lid van de Bewonersvereniging Polderwegen.
Voor slechts € 15,- per adres per jaar kunt u ook lid worden.
En dat is belangrijk omdat u dan op de hoogte blijft van het nieuws uit de buurt voorwat betreft de activiteiten in de buurt.
Maar ook geïnteresseerden buiten de buurt kunnen lid worden. Ook zij krijgen viermaal per jaar de nieuwsbrief bezorgd of gemaild en kunnen meedoen aan activiteiten. Belangenbehartiging is voor hun niet
van toepassing en zij hebben geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Nieuwe leden kunnen de contributie voor het lopende jaar overmaken op
giro ........tnv. Bewonersvereniging Polderwegen, Schiedam.

Doelstellingen van de vereniging
In de statuten van de vereniging staat ook de doelstelling van de vereniging vermeld.
Het is belangrijk dat je als vereniging duidelijk voor ogen hebt wat je wilt bereiken.
Het doel van de vereniging is:

  1. Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging die wonen op de polderwegen in Schiedam-Noord.
  2. Het in standhouden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid van de buurt waartoe de polderwegen in Schiedam- Noord behoren middels formele en informele contacten met onder andere gemeentelijke instanties, provincie en rijkswaterstaat, met name op het gebied van geluidsoverlast, milieu, verkeer, verlichting, en parkeermogelijkheden.
  3. Het landelijk karakter van de buurt zoveel mogelijk instandhouden.

Een lid van de vereniging onderschrijft bovengenoemde doelstelling.

 
 
© 2007 Bewonersvereniging Polderwegen Reacties naar info@polderwegen.nl